Therapie

Het eerste gesprek is een kennismaking. Deze is vrijblijvend en duurt 30 minuten. Tijdens deze kennismaking ervaart u het contact met Tineke. Dit gesprek bestaat uit het bespreken van uw hulpvraag, met andere woorden, waar komt u voor en wat wilt u verbeteren.

U werkt tijdens de therapie naar haalbare doelen. Een prettig contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie staan bij Tineke centraal. Van daar uit, kunnen ontwikkelingen en veranderingen plaatsvinden.
Tijdens de gesprekken werkt Tineke holistisch. Zij kijkt naar de mens in z’n geheel op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Een klacht of probleem staat nooit op zichzelf.

Vanuit haar jarenlange ervaring als therapeut, put zij uit verschillende theorieën, ervaringen en levenswijsheid.

Enkele therapieën die zij toepast

Transactionele analyse

Cliënten worden zich bewust van interne en externe processen. Deze methode gaat ervan uit dat wij verschillende rollen spelen in verschillende situaties. In het kort zijn dat: Het (opstandige, ondergeschikte,aangepaste) Kind, De (kritische of Zorgzame) Ouder en de Gezonde Volwassene.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

Is een bewezen effectieve methode die kan worden toegepast bij het verwerken van een nare of ingrijpende ervaring, die u als het ware blijft achtervolgen door flash backs, heftige dromen, angsten etc. Deze herinneringen blijven actief in uw bewustzijn aanwezig, waardoor u het gevoel heeft dat het u, als het ware beheerst en u niet in staat bent deze gedachten en gevoelens te verminderen of laten verdwijnen. Met EMDR wordt een staat van zijn bereikt, waarin u ervaart dat de schokkende gebeurtenis uw welzijn niet meer bepaalt.

3 stoelen model

Bij deze methode ervaart u op een bewust niveau de verschillende rollen, die u in het dagelijks leven onbewust toepast. Door dit bewust te ervaren, krijgt u zicht op de gevoelens die deze rollen oproepen. Dit kan zijn bij u zelf, maar ook ervaart u wat uw rol of houding bij de ander oproept.

Tineke heeft veel ervaring op het gebied van niet aangeboren hersenletsel en of chronische ziekte.

Piekeren kan ons leven flink vergallen. Ieder mens doet het. De een meer dan de ander. Manieren om dit te verminderen, kan voorkómen dat u kwetsbaar wordt voor angst en of depressie. De methode ‘Loslaten, ik pieker als ik niet tegenwoordig ben, ’biedt hierin handvatten’.

Korte oplossingsgerichte therapie

Dit is een helder en effectieve methode waarin u leert en ervaart om op een andere manier om te gaan met bijvoorbeeld piekergedachtes en problemen.

Schematherapie

Door middel van deze methode onderzoek ik niet effectieve copingstijlen (hoe u met huidige problemen omgaat) die vaak al zijn ontstaan in de kindertijd. Op latere leeftijd werken deze copingstijlen niet of vaak zelfs tegen. Ik onderzoek met u waar de pijn is ontstaan en welke modi u nu negatief beïnvloeden. Kort gezegd, doordat cliënten zich bewust worden van hun gedragingen en deze begrijpen (ontstaansgeschiedenis) kan dit gedrag veranderen (denken, voelen, doen/ handelen).

Emotionally focused therapie (relatie therapie)

Dit is een model voor relatietherapie. Zowel homo als heterorelaties zijn van harte welkom. Deze relatietherapie is gericht op de hechtingstheorie. Mensen kunnen al langere tijd ‘vast zitten’ in een patroon, dat niet meer prettig voelt. In de eerste gesprekken onderzoekt Tineke met u waar u samen in vastloopt. Dit vraagt van u beiden openheid, transparantie en de wil om uw relatie te helen en daardoor te verbeteren. Het doel is door oefeningen en inzichten om opnieuw te verbinden met uw partner, zodat u zich samen gelukkiger in de relatie voelt.

Lichaamsgerichte interventies

Het lichamelijk bestaan is onze bestaansgrond, ook al staan we daar niet elke dag bij stil. Dat geldt voor alle mensen. We drukken in taal uit hoe wij ons voelen, bijvoorbeeld ‘ik zit niet lekker in mijn vel’ of ‘ik ben gestrest’. Dat gevoel is rechtstreeks waarneembaar in het lichaam in de vorm van spanning, druk, benauwdheid, slapte, energieverlies, gejaagdheid. Vaak merken we dat pas als we klachten hebben. Tineke onderzoekt met u wat u ervaart in uw lichaam en wat het u wil vertellen. Door te leren luisteren naar ons lichaam, kunt u bepaalde gewoontes aan- of juist afleren.

Afhankelijk van de klacht(en) en uw geschiedenis maakt Tineke gebruik van Familieopstellingen met behulp van poppetjes. Het geeft inzicht in de relatie die u met uw omgeving heeft of had. Dit kan ook het gezin van herkomst zijn.

Hulp bij en na een ingrijpende gebeurtenis met u zelf of uw naaste

Een CVA (cerebrovasculair accident), chronische ziekte of andere lichamelijke aandoening of beperking, verandert de relatie vaak ingrijpend. Tineke onderzoekt met u wat de verandering bij u teweeg heeft gebracht. Bij NAH (niet aangeboren hersenletsel) geeft zij uitleg over de gevolgen hiervan. Mensen ondervinden vaak zelf dat ze na deze gebeurtenis zijn veranderd. Gevoelens van rouw om wat er niet meer is, kunnen een grote rol spelen. Ook naasten ervaren de verandering. Psycho-educatie en rouwbegeleiding kunnen helpend zijn in dit proces. Daarnaast denkt Tineke mee aan mogelijkheden om anders te leren omgaan met deze veranderingen.

Seksualiteit

Problemen met vrijen kunnen van invloed zijn in uw relatie.
Tineke onderzoekt met u het ontstaan van het probleem. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een levensfase, identiteitsproblematiek of een ingrijpende verandering. Zowel problemen tijdens het vrijen als problemen met uw seksuele identiteit kunnen van invloed zijn voor u en uw eventuele partner. Tineke denkt mee in mogelijkheden om hier verandering in te krijgen. Het praten over seksualiteit wordt over het algemeen als beladen ervaren. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp, geeft ontspanning en ruimte om seksualiteit op een andere manier te gaan ervaren. Het blijkt uiteindelijk vaak een minder beladen onderwerp te zijn dan het in eerste instantie lijkt.