(omgaan met) Piekeren

Piekeren is iets wat we allemaal wel doen. Als we ons geconfronteerd zien met problemen, die we niet zo snel kunnen oplossen, kan piekeren flinke vormen aannemen en ons leven zwaar laten voelen. Ook als we moe, angstig of depressief zijn gaan we piekeren. De ene mens is meer geneigd tot piekeren dan de andere. Het kan, vaak onbewust, een tweede natuur worden.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat piekeren mensen meer kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van depressie of angst. Het is dus zeker zinnig om te proberen anders om te gaan met piekeren.
We kunnen niet altijd verhinderen dat we piekeren. We kunnen wel iets doen aan piekergewoontes en sneller leren in te grijpen in de piekerketting.

tineke-kwast therapie bij piekeren